We geven graag een positief kritisch geluid

    
Lid worden van VSA ?” src=

Twijfelen aan bestuurskracht

De inbreng tijdens de algemene beschouwingen. Als VSA hebben we het gevoel dat we terecht zijn gekomen in een absurdistisch spel geschreven door Ionesco of Becket. Met een coalitie die, zoals ik hun bijdrage in Veldhovens Weekblad lees op een totaal andere planeet zijn verdwaald. Het contrast zal groot zijn vandaag.

Lees verder 

VSA stelt vragen aan het college over financiële problemen populair festival

reactie op : Ingezonden brief. Wij als VSA willen van het college weten:
1. Wat is er tot nu toe gedaan aan in de brief weergegeven problematiek ?
2. Wanneer was bij het college bekend dat de organisatie Cult&Tumult in financiële problemen zou raken? ..

Lees verder 

College en coalitie gaan weinig kritisch om met problematiek van Cult & Tumult

Ingezonden brief: 'VSA denkt dat een toekomstig initiatief gedoemd is te mislukken zonder dat eerst wordt geëvalueerd en fouten en risico’s worden uitgesloten, zodat ondernemers en eventuele nieuwe initiatiefnemers weer vertrouwen kunnen hebben. Nu draaien de ondernemers voor de tekorten op!'

Lees verder 

U kunt hier uw reactie
aan onze fractie achterlaten.

Waar staan wij voor:

VSA blijft zich inzetten om de bemoeizucht van het overheidsapparaat te verkleinen.

Een pessimist ziet een probleem in elke kans, een optimist ziet een kans in elk probleem.