We geven graag een positief kritisch geluid.

     Call 24 Hours: 1.888.222.5847

Waar liggen de kerntaken?

In 1994 schreef VSA reeds in haar verkiezingsprogramma passages over kerntaken. ook toen pleitte VSA voor de aandacht voor de positie van de burger. 22 jaar geleden. Ja, de tijd vliegt.

Lees verder 

Uw portemonnee wordt ontzien

Uw portemonnee wordt ontzien want de woonlasten in 2016 voor een gemiddeld gezin gaan omlaag evenals de hondenbelasting. Mede een effect van goede afvalscheiding.

Lees verder 

Resultaten 2014 – 2015

Zuinigheid, ombuigingen, bezuinigingen en keuzes maken. Zorgvuldig omgaan met het geld dat we hebben. Lees hier een opsomming van een aantal VSA resultaten vanaf maart 2014 – zomer 2015

Lees verder 

U kunt hier uw reactie
aan onze fractie achterlaten.


8+4  =  

Wat wil VSA ?

VSA pleit ervoor om in het kader van het beleid ‘samenspraak’ een ideeën-werkplaats te starten

Een pessimist ziet een probleem in elke kans, een optimist ziet een kans in elk probleem.