We geven graag een positief kritisch geluid.

     Call 24 Hours: 1.888.222.5847

Nieuw voorstel zwembad kan op brede steun rekenen

Op 20 december was er een avond waarop de gemeenteraad werd bijgepraat over een voorstel voor een nieuw te bouwen zwembad.

Lees verder 

Inbreng bij algemene beschouwingen 'Elk mens doet ertoe'

De inbreng van VSA tijdens de algemene beschouwingen, waar de begroting 2017 werd besproken en unaniem door de raad goedgekeurd.

Lees verder 

Woonvisie: VSA beleid goed herkenbaar

In oktober 2016 werd de nieuwe woonvisie vastgesteld. Het VSA gedachtegoed is er goed in herkenbaar
[…]

Lees verder 

U kunt hier uw reactie
aan onze fractie achterlaten.

8+4  =  

Wat wil VSA ?

VSA is een lokale partij. VSA is tegen een samenvoeging tot één grote stad.

Een pessimist ziet een probleem in elke kans, een optimist ziet een kans in elk probleem.