Brief aan college over tekorten en stoppen organisatie Cult & Tumult

Artikel 42 Cult en tumult Geacht college,

Op 18 oktober 2017 zond VSA als reactie op via brieven en berichten ontvangen informatie onderstaande brief naar de media. We geven deze in deze artikel 42 brief weer omdat het onze vraagstelling onderbouwd.

Ingezonden brief Veldhoven Samen Anders

College en coalitie gaan weinig kritisch om met problematiek van Cult & Tumult

VSA denkt dat een toekomstig initiatief gedoemd is te mislukken zonder dat eerst wordt geëvalueerd en fouten en risico’s worden uitgesloten, zodat ondernemers en eventuele nieuwe initiatiefnemers weer vertrouwen kunnen hebben.

De Stichting Cult & Tumult heeft een tekort van € 24.000. Het Bestuur trekt daarom de stekker eruit. Betrokken ondernemers blijven met een verlies achter. Het College van Burgemeester & Wethouders accepteert dit faillissement en zegt op zoek te gaan naar een alternatief. Prachtig zou je zeggen! Maar wij vinden dat het College hiermee wel een aantal stappen overslaat.

Uit een artikel over de problemen in het Eindhovens Dagblad van 18 oktober kunnen we lezen dat de Stichting Cult en Tumult bij het college heeft aangeklopt. Zij voorzagen vooraf een tekort en wilden via entree het festival redden. Het college hield dit met een garantstelling van € 10.000 tegen. Vreemd als de organisatie heeft voorgerekend (zie artikel) dat er gerekend werd met een extra noodzaak van 10.000 bezoekers keer € 2.50. Je zou zeggen dat de Stichting, met deze opstelling van het college,meteen al op de rem had moeten trappen.

VSA is van mening dat ook het College veel te weinig kritisch omgaat met deze problematiek. Met een acceptatie van een faillissement laat het de ondernemers in de kou laten staan en het subsidieverlies van € 37.000 laten voor wat het is. Doorstarten naar een nieuw initiatief is mooi, maar daar heb je wel het vertrouwen van ondernemers voor nodig.

Het College moet zeer zeker ook moeten verantwoorden wat er met de € 37.000 subsidie (gemeenschapsgeld) is gebeurd. We mogen toch aannemen dat het College de afrekening van het evenement gaat controleren en op zoek gaat naar een oplossing voor de door hen mede veroorzaakte tekorten. Als de berichtgeving in het Eindhovens Dagblad klopt.

Moet ook de Stichting Cult & Tumult niet mede verantwoordelijk worden gesteld voor de gemaakte schulden. In Nederland is bij wet geregeld dat een Stichting in principe aansprakelijk is voor gemaakte schulden. VSA vindt dat onderzocht dient te worden of deze schulden onvermijdelijk waren en/of er personen, dan wel organisaties aansprakelijk gesteld kunnen worden. Een verplichting naar de ondernemers en inwoners van Veldhoven die hierdoor gedupeerd zijn.

VSA wil dolgraag dat volgend jaar september weer een evenement wordt georganiseerd, maar niet zonder dat eerst wordt geëvalueerd en fouten en risico’s worden uitgesloten.

Wij als VSA willen van het college weten:

  1. Wat is er tot nu toe gedaan aan in de brief weergegeven problematiek ?
  2. Wanneer was bij het college bekend dat de organisatie Cult&Tumult in financiële problemen zou raken?
  3. Op basis van welke informatie is besloten om extra subsidiegeld te verstrekken?
  4. Waarop is het extra gesubsidieerde bedrag gebaseerd?
  5. Was het bij het college bij het toekennen van dit extra bedrag al duidelijk dat ook met dit extra bedrag de financiële situatie onvoldoende toereikend zou zijn?
  6. Waar staat beschreven dat Cult& Tumult voor iedereen gratis zou moeten zijn en dat geen entree zou kunnen worden geheven? Is dat een vastgelegde subsidievoorwaarde?
  7. Is de organisatie van Cult&Tumult formeel failliet verklaard?
  8. Hoe vindt de subsidieverantwoording van €37.000 gemeenschapsgeld plaats?
  9. Wat gaat het college en/of de organisatie Cult&Tumult doen ten aanzien van de gedupeerden

Met vriendelijke groeten
Ab Hofman, fractievoorzitter VSA