de taak van De raad

de taak van De raad

Recent heeft wethouder van Dongen-Lamers haar hart gelucht op de eigen GBV-website.
VSA heeft lof voor de wijze waarop wethouder van Dongen-Lamers het
Sociaal Domein in Veldhoven leidt. En regelmatig complimenteren we haar zelfs,  tijdens de algemene beschouwingen in november vorig jaar nog!
We zijn het dus ook vaak eens met haar.
Zo is VSA het met haar eens dat raadsleden met een ideële doelstelling de raad in gaan om “iets te betekenen waar Veldhoven (en inwoners) beter van word.

Echter, betreuren wij een aantal van haar stellingen en uitspraken. Hier verschillen wij behoorlijk van mening met haar. Na enige dagen bezinken willen we er toch op reageren.
Raadsleden, ongeacht van welke partij, zijn gekozen volksvertegenwoordigers. Belangrijk is dat raadsleden weten wat er in de samenleving leeft. Zij hebben dus met allerlei verschillende inwoners en burgers contact: winkeliers, zzp-ers, mantelzorgers, senioren en junioren, noem maar op.
Dit is 1 van de hoofdtaken van een raadslid. Men probeert op de hoogte te zijn van wat er leeft in Veldhoven en/of de regio. Raadsleden lezen toch ook het lokale nieuws in de krant of op internet? Ook contact met actievoerders kan er zijn.
Dit heeft niets van doen met last en ruggenspraak!!
En.. o ja, de raad bepaalt zelf haar agenda, onlangs op 9 februari nog!

De kloof tussen politiek en inwoners lijkt inderdaad groter te worden. Niet alleen in Veldhoven en in ons Nederland. We hebben dat de laatst tijd met afgrijzen zelfs bij onze grootste bondgenoot, de Verenigde Staten gezien.
De politiek echter speelt soms zelf een hele negatieve rol hierin:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 was VSA de grootste partij en had zij het mandaat gekregen een coalitie in Veldhoven te vormen.
De grootste winnaars, GBV en D’66, werden uitgenodigd dit college te complementeren. Geheel volgens “stem van de kiezer” : de verkiezingsuitslag.
In mei 2016 werd VSA door GBV uit het college gegooid.
De wethouder schrijft in haar stuk over “breken” van een democratisch gekozen raadsmeerderheid….. maar
Was dit destijds geen democratisch gekozen raadsmeerderheid??
 
Wethouder van Dongen-Lamers stelt: “als college hebben we bijvoorbeeld nauwelijks een rol in de momenteel ontwikkelde bouwprojecten waartegen “verzet” wordt georganiseerd. De projectontwikkelaars zijn in de lead en organiseren zelf de samenspraak. Zo is dat in Veldhoven door de Raad besloten”.
Dit doet toch de wenkbrauwen fronsen? Hoezo heeft het college nauwelijks een rol? Wie heeft dat dan wel? Is Veldhoven  in de uitverkoop gedaan?
De momenteel ontwikkelde bouwprojecten, zoals o.a. Bossebaan en Ambachtslaan, worden door de gemeente zelf als sterlocatie, oriëntatiepunt en/of “landmark” genoemd. Hoe geloofwaardig is dat dan zo? 
Het college heeft regie aan projectontwikkelaars gegeven. VSA heeft regelmatig het college opgeroepen meer regie te nemen. Tijdens de algemene beschouwingen van november vorig jaar hebben wij zelfs een motie hiertoe ingediend. Mede door niet steunen van coalitiepartijen GBV en VVD is toen deze motie verworpen.
De samenspraak wordt bij de grote projecten door de projectontwikkelaars zelf georganiseerd. Wij van WC-eend……? Of de slager die zijn  eigen vlees keurt? Verwacht dit college een goed proces wanneer financieel betrokkenen dit alleen organiseren?  Hun eigen winstoogmerk is leidend. Daar is overigens niets mis mee in  Nederland. Echter…. de gemeente is ook aanwezig op deze bijeenkomsten (door ambtenaren en/of wethouders vertegenwoordigd).  Als gemeente ben je medeverantwoordelijk/medeplichtig wanneer belangen van de eigen inwoners ondergeschikt lijken te worden aan die van projectontwikkelaars.
Daarom… steun de VSA-motie volgende keer wel en neem de regie en de verantwoording zoals het hoort.
De samenspraak zal op een andere manier moeten worden vormgegeven.
 
Terecht of niet-terecht: als gevolg van de “1-richtings-samenspraak” krijgen burgers de indruk niet gehoord te worden. Ze voelen zich niet serieus genomen en “van het kastje naar de muur gestuurd”.  De indruk dat de plannen “al in kannen en kruiken zijn” ligt dan voor de hand en ze voelen hun belangen onderschikt gemaakt.
Dat maakt mensen boos.
Ook de mening van Alex Brenninkmeijer (nu voorzitter van expertcommissie) en onlangs in een artikel in ED: burgers worden er nu pas heel laat bij betrokken, als het plan al in kannen en kruiken is.  Dit artikel ging overigens over windmolens in de provincie Noord-Holland.
Daardoor ontstaat boosheid en frustratie en sociale media maken het tegenwoordig voor iedereen gemakkelijk om “van zich af te schrijven”.
De “Corona-maatregelen” hebben ongetwijfeld ook een negatieve invloed op de informatiestroom tussen bestuur en burgers. Het is dan echter taak van bestuur om EXTRA moeite te doen om die informatie op de goede plek te krijgen. We zien de  Corona-pandemie tegenwoordig wel erg vaak als excuus opgevoerd worden door bestuurders. Dit is lange niet altijd terecht!

Ook VSA constateert een kenniskloof. We hebben er in Nederland een hele complexe samenleving van gemaakt waarin iedereen overal zijn/haar mening snel en gemakkelijk via allerlei media kan delen.
Het wordt er inderdaad niet gemakkelijker op de grootste gemene deler te vinden. En inderdaad je kunt niet altijd gelijk krijgen; ook niet in een goed samenspraakproces. Een hele uitdaging, een continu proces om iedereen te overtuigen dat het gemeenschappelijk belang moet prevaleren.
Dat we dit in Veldhoven samen moeten doen onderschrijft VSA volledig.
Maar dit is zo een slechte start (of valse noot?) wanneer U anderen hiervan alleen de schuld geeft.

Daarom: Laat raadsleden hun taak uitvoeren zoals hun taak werkelijk bedoeld is, neem als college WEL de regie en verantwoording in belangrijke bouwprojecten en
doe extra moeite in Corona-tijd de eigen inwoners te bereiken.

VSA is het hartgrondig eens dat we samen het belang van Veldhoven en haar inwoners moeten dienen. En dat doen wij:
VSA steunt als het kan maar is kritisch als dat nodig is!

Prettige paasdagen,

namens VSA,  Wim Peters.