Motie VSA Achteraf afval scheiden.

Motie VSA Achteraf afval scheiden.

VSA heeft tijdens de afgelopen raadsvergadering een motie ingediend met als doel: duidelijkheid over achteraf scheiden van ons afval en daarmee een start te maken met het aanpakken van de toenemende rattenoverlast. hieronder een kopie van de motie.

p/a Postbus 10101 5500 GA Veldhoven

Datum: 16 september 2020 Betreft: Artikel 42 vragen over ‘onderzoek achteraf afval scheiden’

Geacht college, VSA heeft op 12 november 2019 aandacht gevraagd voor het achteraf afval scheiden. Wij vroegen in een motie om te onderzoeken of achteraf scheiden van het Veldhovense afval een effectievere en een goedkopere manier is om meer schone grondstoffen op te leveren en de resultaten van dit onderzoek aan de raad te presenteren.

Nu Aan het College van B&W van de gemeente Veldhoven

lijkt de vraag van toen, om andere reden ook zeer actueel geworden, namelijk de overlast van plaagdieren. Ongedierte heeft vrij spel, zeker wanneer de PMD zakken al op de avond voor ophalen aan straat worden opgehangen/gezet. Dit geeft ongedierte de gelegenheid de zakken en de inhoud daarin aan te vreten. Daarom stelt VSA de volgende vragen aan het college:

1. Wat heeft het college, als reactie op onze motie, aan onderzoeken en of actie(s) uitgezet na de begrotingsbehandeling van 12 November 2019?

2. Wat is het resultaat van deze onderzoeken en of actie(s)? Met belangstelling kijken wij naar uw antwoord uit. Met een vriendelijke groet, Namens VSA, Wim Peters.