Nieuws

VSA heeft tijdens de afgelopen raadsvergadering een motie ingediend met als doel: duidelijkheid over achteraf scheiden van ons afval en daarmee een start te maken met het aanpakken van de...

College B & W Postbus 10101 5500 GA Veldhoven. Veldhoven, 31 augustus 2020 Betreft: Artikel 42 vragen update bestrijding overlast ratten Geacht college, Gedurende dit jaar worden er in Veldhoven steeds meer ratten waargenomen. Ratten nemen...

Rattenoverlast-Veldhoven-EDDownload Veldhoven klaar met rattenplaag: ‘Het loopt echt de spuigaten uit’ VELDHOVEN - Ze trippelen door tuinen, verschansen zich in schuurtjes en klauteren zelfs naar slaapkamers op twee hoog. Veldhoven is de rat...

Nieuw verkeersplan verdient meer en betere aandacht. Wat vind je van het verkeer in uw straat? Laat het ons weten? De werkgroep ‘Verkeer Samen Anders’ van VSA gaat ermee aan...