Ons Nederland

Ons Nederland

Ons Nederland,

Wat wonen we toch in een geweldig land, ons kleine, fijne Nederland.

Een gematigd klimaat: geen extreme kou of hitte, geen uitzonderlijke nat of droog seizoen. Geen enge, giftige of gevaarlijke dieren waar mensen bang voor moeten zijn. Sommigen zijn zelfs blij met de (her)introductie van de wolf. Nederland is en blijft een heel veilig land. Het Nederlands landschap is vlak en groen. Met de fiets kunnen we overal in eigen land gemakkelijk komen.
Al sinds de Middeleeuwen houden we op dit kleine stukje grond, droge voeten, dankzij allerlei ingenieuze waterwerken. Polders maken Nederland zelfs groter!! We hebben het goed voor elkaar hier: iedereen gelukkig, vrij, geld zat en heel gezond. Ik weet het zeker: miljoenen mensen zouden graag willen ruilen.

Maar “het Walhalla aan de Noordzee” geldt niet voor iedereen: er is hier ook nog veel te verbeteren.

 De laatste jaren is er, geleid door geld besparen, veel veranderd.

Geld verdienen is de nieuwe God geworden en meer welvaart voor enkelingen heeft minder welzijn voor velen tot gevolg. De zekerheden van vroeger zijn verdwenen en dat maakt  mensen onzeker. Een kleine groep rijken is nog rijker geworden. Maar een grote groep  mensen heeft steeds meer moeite om de rekeningen te voldoen. En.. die ongelijkheid wordt steeds groter.
Er is een rare maatschappij gecreëerd. Bestuurders wantrouwen hun eigen burgers. De affaire met de kindertoeslag heeft dit recent zeer duidelijk gemaakt. Mogen ouders hun eigen kinderen, met een bijstandsuitkering, nog wel helpen? Dit zonder dat overheidsinstanties boetes gaan opleggen en/of geld gaan terugvorderen?  Colleges drukken, samen met ontwikkelaars, eigen bouwplannen door. Omwonenden worden ingelicht als de plannen “in kannen en kruiken” zijn. Zo werkt “samenspraak nieuwe stijl” dus. Waar is de  Participatie?  De Omgevingsdialoog en de Samenspraak? Er is maar een klein groepje wat op de trom slaat?

Gemeenten hebben de mond vol over “betrokken burgers”. Maar zo hou je geen betrokken burgers over. Voor gemeentes zijn betrokken burgers, die inwoners die de plannen vanuit ambtenarij en gemeentehuis gaan uitvoeren. Betrokken burgers zelf echter vinden dat ze ook daadwerkelijk bij beslissingen moeten worden betrokken. Ik constateer dat dit niet dezelfde mensen zijn!!
De Corona crisis maakt voor iedereen duidelijk hoe onze  gezondheidszorg er bij staat: kwalitatief van hoog niveau maar kwantitatief uitgekleed. Wachtlijsten overal, van ziekenhuiszorg tot jeugdhulp. Tekort aan verpleegkundigen doordat er 60.000 banen zijn geschrapt. Voor diegene die er nog wel werken een slechte beloning en slechts applaus. Tekort aan bedden in verpleeghuizen. Veel ouderen vereenzamen thuis omdat er geen plek is in verpleeghuis of bejaardenhuis. En op thuiszorg is bezuinigd. Tekort aan IC bedden. (Gelukkig grenzen we aan Duitsland!). Mensen met een (verstandelijke) beperking die nu “op zichzelf wonen” maar waar geen gekwalificeerd personeel is om hen goed te begeleiden. Een lange lijst bezuinigingen die voor iedereen slecht uitwerkt.
Nu moeten 90+ers uit Veldhoven zich in Helmond laten vaccineren tegen Corona.  En uit Eindhoven in Veghel!!!  Alles versnipperd en gedecentraliseerd om geld te bezuinigen. Het is een zootje!
 “ Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”, luidt het gezegde.

In Nederland wordt al jaren op het onderwijs beknibbeld. En iedere keer na verkiezingen gaat de nieuwe minister van Onderwijs: “ bezuinigen om de kwaliteit te verhogen”. Wie gelooft deze prietpraat onderhand nog? Tekort aan leraren. Slechte beloningen. Te grote klassen. Schaalvergroting waardoor sociale controle op scholen tekort schiet.  Regelmatig geweld op scholen in ons land. Geen tijd voor kinderen die extra aandacht nodig hebben. Passend onderwijs is een farce: veel onderwijsplichtige kinderen zitten noodgedwongen thuis. Voor veel kinderen is na de Basisschool het niveau van lezen en rekenen onvoldoende.

Een pervers en fout systeem van competitie laat scholen met elkaar concurreren. Laat ze complementair zijn aan elkaar en elkaar versterken.

Euro’s zijn belangrijker geworden dan kansen. En zo brengen we onze eigen toekomst op langere termijn in gevaar.
Politie en justitie hebben ook de laatste jaren veel aan kwaliteit moeten inboeten. “Meer blauw op straat” is slechts een loze kreet. Burgers voelen zich onveiliger en verliezen het vertrouwen in de overheid die hen kan beschermen. Te weinig agenten op straat. Te weinig tijd voor “Cybercrime”. Te veel papierwerk.

Overbelaste rechters. Overtreders die na een vergrijp pas na 14 maanden voor de rechter staan. Dat duurt toch veel te lang!!  Zo gaat, van een eventuele straf, het lerend/corrigerend effect ervan verloren. Is er bij rellen voldoende politie of ME op de been te brengen om lijf en bezittingen te beschermen? Moeten we in het vervolg hiervoor ook onze Belgische of Duitse buren hulp vragen?
Een huis, een dak boven het hoofd is een basis mensenrecht!

In Nederland  hebben we honderdduizenden woningen tekort. Geen woning voor starters, doorstromers, 1-gezinswoningen, senioren enz. enz. Voor alle doelgroepen zijn er te weinig huizen voorradig. Woningbouwcorporaties waren druk met beleggen, niet met hun eigenlijke taak: betaalbare woningen bouwen. Directeuren die in dure Italiaanse auto’s rondrijden. En hoe groter het tekort hoe meer de huizenprijzen stijgen. En natuurlijk springen beleggers er ook op in. Onze bestuurders hebben er geen antwoord op. Ze blijven stoïcijns geloven dat de markt het zal oplossen. Zo wordt een eigen woning voor steeds meer (jonge) mensen onbereikbaar.  Maar doorstromen kan ook niet. 

Het is een nationale schande hoe er wordt omgegaan met onze ouderen. Vaak kunnen ze niet verhuizen want er is in hun buurt geen klein senioren-woninkje voorhanden. Gemakshalve spreken bestuurders dan van onwil maar wie wil er nu verhuizen uit een buurt waar men 50 jaar woont en alle sociale contacten heeft opgebouwd. Een grote boom verplaats je ook niet! Noodgedwongen blijven veel ouderen in hun, vaak veel te grote, huizen wonen waardoor jonge gezinnen ook niet kunnen doorstromen. En een riant pensioen is maar voor een beperkt klein groepje waarheid. Veel ouderen hebben nauwelijks pensioen. Gemakshalve scheert onze overheid alle oudjes ook maar over 1 kam: dan hoeven de pensioenen ook niet geïndexeerd worden. Want als je het probleem ontkent hoeft je het ook niet op te lossen. In Nederland zijn we zeer voortvarend gestart om het klimaatprobleem op te lossen. We importeren resthuisvuil uit andere landen om dat hier op te stoken en er zo “groene stroom” van te maken. Tevens investeren we miljarden in nieuwe Biomassacentrales en importeren we hout om ons van “groene stroom” te voorzien. Wat doet Nederland het toch goed (in eigen land)!!  Als we in 2030 geen Gronings gas meer gebruiken zullen er toch andere, goede en betrouwbare alternatieven moeten zijn. Waar blijft de centrale invulling. Bomen zijn belangrijk voor biodiversiteit en waterhuishouding, binden van CO2 en verlagen de temperatuur in steden.  Ze zijn onmisbaar voor de productie van zuurstof. Nederland zal veel groener moeten worden de komende decennia. Deze weken horen en zien we de verkiezingsbeloften van de grote nationale politieke partijen. Ongeacht de verkiezingsuitslag hoop ik van harte dat de volgende regering de bovenstaande uitdagingen gaat oplossen. Ik wens haar daar veel wijsheid bij. 

Wim Peters.
Fractievoorzitter VSA.