NAAM ORGANISATIE

blok VSA

Klik op de foto of deze link voor ….

NAAM ORGANSIATIE

blok VSA

Klik op de foto of deze link om .. te bekijken

NAAM ORGANISATIE

NAAM ORGANISATIE

Schermafbeelding 2018-03-07 om 00.05.39
vsa verg paint
IMG_1501

Visie en standpunten VSA ?

Ga naar onze Visie pagina  of ga direct naar de pdf’s Visie en Standpunten A,B,C

cult & tumult

VSA         HART VOOR VELDHOVEN

SAMEN ANDERS

Niet denken voor, maar met mensen. Niet praten over, maar met cliënten. VSA gaat vroegtijdig het gesprek aan om effectief te kunnen samenwerken. Dat doen we met bewoners en belangengroeperingen, maar ook met bedrijven en instellingen.

THUIS IN VELDHOVEN

Anoniem in een grote stad, dat vinden we maar niks. VSA stimuleert een omgeving waar mensen elkaar kennen en zich thuis voelen. Natuurlijk werken we graag samen met andere gemeenten, maar Veldhoven blijft onafhankelijk.

ZORG VOOR ELKAAR

Iedereen wil zich goed voelen. Voor VSA zijn welzijn, veiligheid en voldoende mogelijkheden voor ontspanning en ontplooiing belangrijke uitgangspunten. We stimuleren onder meer zorgvoorzieningen in de buurt, ondersteunen mantelzorg en realiseren meer aangepaste woningen.

PRETTIG WONEN

Iedereen heeft recht op een passend koop- of huurhuis. VSA bouwt niet voor de ontwikkelaar, maar voor de inwoners. Dit betekent dat we toezien op betaalbare woningen, met voldoende ruimte en groen. Extra aandacht gaat uit naar starters en sociale huurwoningen.

FINANCIEEL GEZOND

Publiek geld verdient openheid en eerlijkheid. VSA staat voor een kerngezonde financiële toekomst en vindt dat de onroerendezaakbelasting (ozb) geen melkkoe mag zijn. Investeren doen we slim: door niet meer uit te geven dan er binnenkomt, kan de ozb gelijk blijven.

OUD IS GOUD

In onze snel veranderende wereld dreigt voor veel ouderen een isolement. VSA wil elke generatie internetvaardig maken, maar stelt belangrijke informatie ook op papier beschikbaar. Door duidelijk te communiceren werken we aan een betere verbinding tussen verschillende generaties.

DUURZAME TOEKOMST

Met het oog op de toekomst vooroplopen in slim gebruik van duurzame technologische ontwikkelingen. VSA maakt collectieve afspraken voor versnelde omschakeling naar zonne-energie en aardwarmte. Braakliggende terreinen zetten we in als energieparken, waarvan iedere inwoner kan profiteren.

VEILIGHEID

Veiligheid is een groot goed waar we zorgvuldig mee omgaan en niet op bezuinigen. VSA behoudt onder meer de vrijwillige brandweer, draagt zorg voor goed bereikbare politiemedewerkers op wijkniveau en bewaakt de veiligheid op en rond Eindhoven Aiport.