Verkeer samen anders

Nieuw verkeersplan verdient meer en betere aandacht. Wat vind je van het verkeer in uw straat? Laat het ons weten? De werkgroep ‘Verkeer Samen Anders’ van VSA gaat ermee aan de slag.

Een van de eerste onderwerpen waar de nieuwe raad mee te maken krijgt is het gemeentelijk verkeersplan.  Wordt het veiliger? Wordt de doorstroom van het verkeer beter? Hoe zit het met het geluid? Worden er bomen gekapt of juist geplaatst? Komt er een middenberm?

Zo gauw als het plan ter inzage komt te liggen, melden we dit op onze website. De bedoeling was februari/maart 2018. We hebben nog niets gezien helaas.

Ongeveer 30 wegen krijgen als het verkeersplan doorgaat te maken met behoorlijke infrastructurele aanpassingen. We schatten dat dit alleen al zo’n 12 miljoen gaat kosten. En zijn dan alle knelpunten meegenomen? Zijn er andere betere oplossingen? Kan het voor minder geld?

En wat VSA vooral erg belangrijk vindt: bent u met uw straat betrokken geweest bij het maken van de plannen? Er was tot nu toe een mager bezette klankbordgroep die nauwelijks bijeen is geweest, zo hebben wij begrepen.

 SAMEN ANDERS denken wij als VSA.

Daarom roepen wij bewoners op om verkeersknelpunten bij ons te melden. En wij zullen ook bewonersgroepen benaderen daar waar een flinke ingreep te verwachten is.

Mail uw opmerkingen naar pam@felixcattenstart.nl of ga naar onze website www.veldhovensamenanders.nl en vul het contactformulier in.

VSA gaat ermee aan de slag.