TWEEDE NIEUWSBRIEF

Nieuwsbrief 2 screenshot

Klik op de foto of deze link voor de 2e nieuwsbrief

VSA folder schermafbeelding

Klik op de foto of deze link om de folder te bekijken

PROMOTIEFILM VERKIEZINGEN

 

 

EERSTE NIEUWSBRIEF

Schermafbeelding 2018-03-07 om 00.05.39

Klik op de foto of deze link voor de nieuwsbrief

VERKIEZINGEN OP 21 MAART 2018

vsa verg paint

VSA  heeft een sterke kandidatenlijst

De lokale partij VSA is er trots op dat ze een kandidatenlijst heeft kunnen opstellen die een afspiegeling is van de bevolking van Veldhoven. Er is een goede mix van ervaren en nieuwe kandidaten, van jongere en oudere mensen. Elf vrouwen en veertien mannen die verspreid over Veldhoven wonen.  Alle kandidaten hebben sterke eigen kwaliteiten, ervaring, specialisme en interesse. Beroepshalve zijn ze bijvoorbeeld werkzaam in de gezondheidszorg, in het bedrijfsleven, in het onderwijs, als jurist, als verkeerskundige of met pensioen. VSA kan dus ook de komende vier jaar op elk gebied altijd een verantwoord en met argumenten onderbouwd standpunt innemen. De eerste twaalf kandidaten zijn woonachtig in 8 wijken van Veldhoven. Een betere afspiegeling van de Veldhovense bevolking is nauwelijks denkbaar.

Politiek bedrijven is niet vrijblijvend, maar zoeken naar kwaliteit om tot de beste besluiten te komen waar de burger iets aan heeft. VSA heeft een hart voor Veldhoven.

 

 

KIESLIJST 21 MAART 2018

 1. BJORN WIJNANDS
 2. KAREN GIELIS
 3. AB HOFMAN
 4. WIM PETERS
 5. INGRID GRAFF
 6. PETER CATTENSTART
 7. LOES VIALLE
 8. ROEL AKKERMAN
 9. ANITA VERBEEK
 10. JACOB BEENS
 11. JAN VAN KEMENADE
 12. JAAP BEKKER
 13. ELLY VAN DE CAMP
 14. MICHAEL WILLEMSEN
 15. WENDY VAN DER GRINTEN
 16. CATELIJNE PRINSEN
 17. MARGJE MEINDERSMA
 18. EGBERT GRAMSBERGEN
 19. MARTIN VAN DAM
 20. AALTJE HULSMAN
 21. MAJORIE PETERS-BRECH
 22. KAREL VAN VELSUM
 23. PETRA VAN ALPHEN
 24. PIET TONDEUR
 25. JAN VAN BURGSTEDEN
IMG_1501

Visie en standpunten VSA ?

Ga naar onze Visie pagina  of ga direct naar de pdf’s Visie en Standpunten A,B,C

cult & tumult

VSA LIJST 1   HART VOOR VELDHOVEN

SAMEN ANDERS

Niet denken voor, maar met mensen. Niet praten over, maar met cliënten. VSA gaat vroegtijdig het gesprek aan om effectief te kunnen samenwerken. Dat doen we met bewoners en belangengroeperingen, maar ook met bedrijven en instellingen.

THUIS IN VELDHOVEN

Anoniem in een grote stad, dat vinden we maar niks. VSA stimuleert een omgeving waar mensen elkaar kennen en zich thuis voelen. Natuurlijk werken we graag samen met andere gemeenten, maar Veldhoven blijft onafhankelijk.

ZORG VOOR ELKAAR

Iedereen wil zich goed voelen. Voor VSA zijn welzijn, veiligheid en voldoende mogelijkheden voor ontspanning en ontplooiing belangrijke uitgangspunten. We stimuleren onder meer zorgvoorzieningen in de buurt, ondersteunen mantelzorg en realiseren meer aangepaste woningen.

PRETTIG WONEN

Iedereen heeft recht op een passend koop- of huurhuis. VSA bouwt niet voor de ontwikkelaar, maar voor de inwoners. Dit betekent dat we toezien op betaalbare woningen, met voldoende ruimte en groen. Extra aandacht gaat uit naar starters en sociale huurwoningen.

FINANCIEEL GEZOND

Publiek geld verdient openheid en eerlijkheid. VSA staat voor een kerngezonde financiële toekomst en vindt dat de onroerendezaakbelasting (ozb) geen melkkoe mag zijn. Investeren doen we slim: door niet meer uit te geven dan er binnenkomt, kan de ozb gelijk blijven.

OUD IS GOUD

In onze snel veranderende wereld dreigt voor veel ouderen een isolement. VSA wil elke generatie internetvaardig maken, maar stelt belangrijke informatie ook op papier beschikbaar. Door duidelijk te communiceren werken we aan een betere verbinding tussen verschillende generaties.

DUURZAME TOEKOMST

Met het oog op de toekomst vooroplopen in slim gebruik van duurzame technologische ontwikkelingen. VSA maakt collectieve afspraken voor versnelde omschakeling naar zonne-energie en aardwarmte. Braakliggende terreinen zetten we in als energieparken, waarvan iedere inwoner kan profiteren.

VEILIGHEID

Veiligheid is een groot goed waar we zorgvuldig mee omgaan en niet op bezuinigen. VSA behoudt onder meer de vrijwillige brandweer, draagt zorg voor goed bereikbare politiemedewerkers op wijkniveau en bewaakt de veiligheid op en rond Eindhoven Aiport.