Visie

VELDHOVEN SAMEN ANDERS

Lokale politiek met respect voor de mens en aandacht voor de toekomst.

STANDPUNTEN

Standpunten VSA op alfabet

VISIEDOCUMENT

Visie 2018
GESCHIEDENIS VSA

Geschiedenis VSA

Kernwaarden VSA

LUISTEREN

luistert naar de meningen van bewoners, belangengroepen, instellingen en bedrijven en betrekt deze meningen in haar politieke afwegingen

BETROKKENHEID

wil de onderlinge betrokkenheid van de bewoners in de Veldhovense samenleving vergroten

KANSEN BIEDEN

wil bewoners-initiatieven gericht op verbetering van de buurt en de omgeving ruimte en kans bieden.

BETROKKEN EN ENTHOUSIAST

betrokken en enthousiaste mensen, die met beide benen in het Veldhovense sociale leven staan en weten waar het in onze gemeente om draait.

KWETSBARE GROEPEN

heeft oog en oor voor sociaal kwetsbare groepen.

GROEN EN DUURZAAM

staat voor een groene, milieuvriendelijke duurzame toekomst.

SOLIDARITEIT

stimuleert sociale solidariteit en wederzijds respect.

FINANCIEEL

staat voor verantwoord financieel beleid.